Home / Spotkanie opłatkowe wspólnoty Domowego Kościoła 36

Autorzy zdjęć: Jan Ciemielewski, Beata Grabowska