Październikowe myśli różańcowe 30.10.2017

Szczęść Boże!

Lada dzień będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych, a następnie dzień zaduszny. Jest to czas wytężonej modlitwy za zmarłych (i tak przez całą oktawę). Będziemy z pewnością nawiedzać groby naszych bliskich, wspominać ich życie i zyskiwać za nich odpusty zupełne. Myślę, że wszyscy mamy tego świadomość, że mimo, iż jest jeden Kościół, to jednak uobecnia się on w 3 stanach:

 1. a) Kościół triumfujący – radujący się obecnością Pana Boga w niebie;
 2. b) Kościół pielgrzymujący – to my, którzy toczymy jeszcze ziemską wędrówkę i chcemy osiągnąć jej cel, a więc życie wieczne;
 3. c) Kościół oczyszczający się – zgromadzony w czyśćcu, aby przygotować swoje dusze na spotkanie z Bogiem, odpokutować swoje grzechy.

Pamiętasz może jak mówiliśmy o Sądzie ostatecznym namalowanym przez Michała Anioła? Była tam postać wciągana z czyśćca do nieba na różańcu. Co to znaczy? Z pewnością nie chodzi o to, że w czyśćcu żarliwie odmawiała różaniec i w ten sposób dostąpiła zbawienia… Chodzi raczej o to, że ludzie przebywający na ziemi modlili się za nią w ten sposób uzyskując szybkiego darowania kar za grzechy.

Modlimy się na różańcu za zmarłych przy ich trumnie, ale możemy się i modlić w ten sposób nieustannie, przez cały rok. Ta modlitwa ma rzeczywistą moc. Dlatego też dzisiaj chciałbym Ci zaproponować krótkie rozważania różańcowe za zmarłych. Możesz je wykorzystać w najbliższe dni, modląc się za dusze cierpiące w czyśćcu:

***

Tajemnice Radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie: Dziękujemy Ci Maryjo za Twoją pełną uległości i wiary zgodę na wolę Ojca. Dzięki Twojemu „fiat” Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w czyśćcu, którzy tęsknią za mieszkaniem w Domu Ojca.
  Ojcze nasz…, (10 razy) Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Wieczny odpoczynek…
  (I tak odmawiamy modlitwy w każdej tajemnicy).
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety:Dziękujemy Ci Maryjo, że w swym dziewiczym łonie zaniosłaś Jezusa do domu św. Elżbiety, a Duch Święty napełnił Jana Chrzciciela. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby mogli doświadczyć pełni radości spotkania z Jezusem w wieczności.

III. Narodzenie Pana Jezusa: Dziękujemy Ci Maryjo za Twoje boskie ale pełne trudu, pokory i ubóstwa macierzyństwo. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby przez tajemnicę swej śmierci mogli narodzić się do pełni dziecięctwa Bożego w niebie.

 1. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni:Dziękujemy Ci Maryjo za Twoje pełne wierności wypełnienie Bożego Prawa w tajemnicy ofiarowania Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Twojemu wstawiennictwu u Boga, powierzamy zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby oczyszczeni mogli wejść do niebieskiej świątyni Bożego Baranka.
 2. Znalezienie Jezusa w świątyni: Dziękujemy Ci Maryjo za Twoje pełne bólu serca poszukiwanie Jezusa i radość odnalezienia Go w świątyni. Twojemu wstawiennictwu u Boga powierzamy zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby doświadczyli pełni szczęścia z odnalezienia swego mieszkania w Domu Ojca.

Tajemnice Światła
I. Chrzest Jezusa w Jordanie: Dziękujemy Ci Jezu, że stanąłeś pośród grzeszników, aby przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela w Jordanie, i że przez sakrament Chrztu św. uczyniłeś nas Bożymi dziećmi. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby i oni na progu wieczności usłyszeli słowa Ojca: „Ty jesteś mój Syn umiłowany…” .

 1. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie:Dziękujemy Ci Jezu, że uczestniczyłeś we wszystkich momentach ludzkiego życia i tam objawiałeś swoją boską moc i miłość. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby dzięki Twemu miłosierdziu, Ojciec Niebieski mógł w nich rozpoznać swoje podobieństwo.

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia: Dziękujemy Ci Jezu, że dzięki Tobie królestwo Boże jest już pośród nas, i że swoim życie i słowem nauczasz nas nieustannie jak mamy do niego dążyć. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby w wieczności stali się dziedzicami Twojego Królestwa.

 1. Przemienienie Jezusa na górze Tabor: Dziękujemy Ci Jezu, że dozwalasz nam już tu na ziemi kontemplować Twoje boskie, chwalebne oblicze. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby zostali przemienieni i w wiecznej szczęśliwości mogli wpatrywać się w Twoje pełne miłości i światła oblicze.
 2. Ustanowienie Eucharystii: Dziękujemy Ci Jezu, że pozostałeś pośród nas pod postaciami Chleba i Wina i stałeś się naszym pokarmem na wieczność. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby stali się uczestnikami Twej boskiej Uczty w niebie.

Tajemnice Bolesne
I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu: Dziękujemy Ci Jezu, że przyjąłeś na siebie wszystkie nasze grzechy i ich skutki, i że nie oddaliłeś od siebie gorzkiego kielicha Bożej woli. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby w wieczności mogli się radować owocami Twojego zbawczego cierpienia i męki.

 1. Biczowanie Pana Jezusa:Dziękujemy Ci Jezu, że wziąłeś na siebie rany wszystkich naszych słabości, zniewoleń i grzechów. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby oczyszczeni z ze skutków i zmaz grzechowych, otrzymali białą szatę Bożego dziecięctwa w Królestwie Twego Ojca.

III. Ukoronowanie Cierniem: Dziękujemy Ci Jezu, że przyjąłeś na siebie odrzucenie, poniżenie, hańbę i wzgardę, którą zadaje zawsze naszej duszy każdy, nawet najmniejszy grzech. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby w wieczności mogli być dziedzicami chwały Twego Królestwa.

 1. Dźwiganie Krzyża Na Kalwarię: Dziękujemy Ci Jezu, że z miłości ku nam obarczyłeś się krzyżem nędzy, słabości i upadków każdego człowieka, że i zawsze jesteś blisko przy człowieku cierpiącym i potrzebującym. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby uwolnieni i usprawiedliwieni z ciężaru swoich grzechów, mogli radować się na wieki Twoją pełną miłości bliskością.
 2. Śmierć Jezusa na Krzyżu:Dziękujemy Ci Jezu, że przyjąłeś na siebie trwogę konania i bolesną śmierć, a przez nią wyzwoliłeś nas spod panowania szatana śmierci. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby obmyci Twoją boską Krwią mogli radować się na wieki pełnią życia i szczęścia w Twoim Królestwie.

Tajemnice Chwalebne
I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa: Dziękujemy Ci Jezu za radość Wielkanocnego poranka, który dla każdego z nas jest niegasnącą nadzieją zmartwychwstania i wiecznego życia. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby wyzwoleni już z trudów, cierpień i łez ziemskiego życia, doświadczyli radości pełni życia.

 1. Wniebowstąpienia Pana Jezusa:Dziękujemy Ci Panie Jezu, że pojednałeś nas z Ojcem i otworzyłeś nam drogę do nieba, że w Domu Ojca przygotowałeś nam mieszkanie i tam nas oczekujesz. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby ich przyjął, oczyścił i pozwolił radować się przebywaniem w mieszkaniu dla nich od założenia świata.

III. Zesłanie Ducha Świętego: Dziękujemy Ci Panie Jezu, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale posłałeś nam swego Ducha Świętego, aby był z nami na zawsze, napełniał nasze serca miłością i prowadził do całej prawdy. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby oczyszczeni i uświęceni w ogniu Twej miłości mogli radować się we wspólnocie wszystkich świętych w niebie.

 1. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny:Dziękujemy Ci Panie Jezu, ze Twoją i naszą Matkę Maryję, Którą z duszą i ciałem wziąłeś do siebie, aby się za nami wstawiała i była nam na zawsze przewodniczką w pielgrzymce wiary do niebieskiej ojczyzny. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby doświadczyli Jej przemożnego orędownictwa.
 2. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi:Dziękujemy Ci Panie Jezu, że trud Bożego Macierzyństwa i wierność w podejmowaniu i realizacji zbawczych planów Ojca, wynagrodziłeś wyniesieniem swej Matki ponad wszystkich Aniołów i świętych. Prosimy Cię za zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, aby zasługi i wstawiennictwo Maryi wyjednało im chwałę nieba.

***

Na zakończenie posłuchaj, dlaczego warto modlić się za dusze cierpiące w czyśćcu:Na czas dzisiejszej modlitwy
błogosławię +
ks. Michał

Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji w polityce prywatności
Dalsze informacje Zgadzam się Odrzuć