Poniedziałek

8.08.2022

 

Św. Dominika

  6:30 + Janusza Betker

  7:30 + Jerzego Włodkowskiego (greg.)

  7:30 + Kazimierza i Czesławę Bachanów i zm. z rodziny

18:00 + Alinę i Wojciecha oraz dziadków Apolonię i Kazimierza

18:00 – o łaskę uzdrowienia dla Hereta

Wtorek

9.08.2022

Św. Teresy Benedykty

  6:30 + Krystynę Palmę

  7:30 + zm. z rodziny Gardzielewskich i Górnych; o Boże błog. dla żyjących

  7:30 – o potrzebne łaski dla Roberta

18:00 – o Boże błog. i potrzebne łaski dla całej rodziny, a szczególnie dla Anety, Tymona, Martyny, Szymona

18:00 + Jerzego Włodkowskiego (greg.)

18:00 + Artura i Ryszarda Ewald, Jana Dominiak, dusze czyśćcowe

Środa

10.08.2022

 

Św. Wawrzyńca

  6:30 + Józefę Sokołowską

  7:30 + Jerzego Włodkowskiego (greg.)

  7:30 + Janinę, Stanisława, Edwarda Wójcik, Annę i Antoniego Karmonik, zm. z rodzin
              Zamierowskich, Karmoników i Wójcików

18:00 + Annę Sielicką i zm. z rodziny

18:00 + Kazimierza, Łucję i Leona Barwik, dusze czyśćcowe

Czwartek

11.08.2022

 

Św. Klary

  6:30 – o łaskę nawrócenia dla Wiktora

  7:30 + Jerzego (33 r. śm.) i rodziców z obu rodzin

  7:30 + Jerzego Włodkowskiego (greg.)

18:00 + Bożenę Holaś (3 r. śm.)

18:00  - w intencji ojczyzny

Piątek

12.08.2022

 

 

  6:30 + Waldemara Przyborowskiego

  7:30 + Jerzego Włodkowskiego (greg.)

  7:30 + Zofię Szymecką

18:00 + Klarę Zblewską z okazji imienin

18:00 + męża Jerzego Derkowskiego (2 r. śm.)

Sobota

13.08.2022r. 

  6:30 + Barbarę Dudziak

  7:30 + Mariana Muzalewskiego (r. śm.)

  7:30 + Jerzego Włodkowskiego (greg.)

18:00 + za zm. rodziców Wacławę i Jana Dekowskich oraz brata Henryka

18:00 + Bogumiłę Błażejewicz (27 r. śm.) i rodziców z obu rodzin

Niedziela

14.08.2022r.

 

 

  6:30 + Jerzego Włodkowskiego (greg.)

  8:00 + żonę Gabrielę Rękas (3 r. śm.) i zm. z obu rodzin

  8:00 + męża Jerzego Kniazia (13 r. śm.)

  9:30 – za Magdę i Marcina z podziękowaniem za 5 lat życia małżeńskiego i prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Polski

11:00 + Edwarda Faszczewskiego (15 r. śm.), Helenę, Feliksa i zm. z rodziny

12:30 – suma w intencji parafii

18:00 + Irenę i Czesława Czarnomskich, Annę i Aleksandra Filarskich oraz brata Stefana i siostrę Hankę