W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Mszę świętą o godz. 11.00 dzieci przyszły do kościoła Matki Bożej Królowej Polski w koronach na głowie, by wszystkim zebranym w świątyni przypomnieć, że jesteśmy dziećmi Najwyższego Króla Królów!
Najmłodsi parafianie wzięli udział w procesji na wejście. Idąc za krzyżem do ołtarza śpiewali razem: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.
Ks. Krzysztof Rozynkowski opowiedział dzieciom podczas homilii o tym, co znaczy królować z Jezusem oraz wytłumaczył, gdzie znajduje się Królestwo Boże. Dzieci wzięły również udział w procesji z darami.
Czynny udział dzieci w liturgii Mszy świętej pozwala im lepiej i głębiej w niej uczestniczyć. Dzieci i młodzież są przyszłością Kościoła. Pamiętajmy o nich w modlitwie, by nieustannie wzrastała w ich sercach wiara i miłość do Boga.
s. Bogumiła Ptasińska CST
Fotogaleria