Parafia Matki Bożej Królowej Polski

Toruń-Rubinkowo 1

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych (Hbr 4,7)

Jan Paweł II wielokrotnie wzywał do tego, aby "pomagać innym odkrywać Chrystusa jako mysterium pietatis " jako Tego, w którym Bóg ukazuje nam swoje miłosierne serce i w pełni jedna nas ze sobą. Trzeba dołożyć starań, aby wierni odkrywali to oblicze Chrystusa także przez Sakrament Pokuty, który jest dla chrześcijanina zwyczajnym sposobem otrzymania przebaczenia i odpuszczenia grzechów ciężkich, popełnionych po chrzcie" (NMI37).

 

Okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowe przygotowania do przeżycia misterium paschalnego Chrystusa, jest czasem szukania, wędrowania ku Bogu, czasem oczyszczenia, próby i walki z grzechem, abyśmy - jak głosi II prefacja wielkopostna -"oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie". Liturgia mówi o czterdziestu dniach nawrócenia i pokuty, które mają nam pomóc w poznaniu Jezusa Chrystusa, aby przez życie w wierze uczynić widoczną w postawie moralnej moc Jego zbawczego czynu. Może się to dokonać jedynie dzięki pomocy pochodzącej od Boga.

Cały ten okres posiada podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Przez przypominanie chrztu lub przygotowanie do niego oraz przez pokutę ma on przysposobić wiernych, którzy słuchają Słowa Bożego i modlą się, do celebracji misterium paschalnego. Powinno się to dokonać przez szersze uwzględnienie "elementów chrzcielnych, właściwych liturgii Wielkiego Postu" (KL 109). Charakter chrzcielny najbardziej widoczny jest w liturgii Słowa Bożego. W niedziele roku "A"czyta się kolejno ewangelie: o Samarytance, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza. Mają one na celu ukazanie kandydatom do chrztu i wiernym teologiczne bogactwo tego sakramentu. Chrystus przez posługę Kościoła w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego daje swoim wiernym wodę życia, nowe światło dla oczu i gwarancję zmartwychwstania. Chrzest wymaga jednak uprzedniego przyjęcia przez wiarę Chrystusa jako Zbawiciela świata.

Drugi wymiar tego okresu - pokutny - najlepiej wyrażają słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Wiara, nawrócenie i pokuta rodzą się ze słuchania Słowa Bożego, nawrócenie dokonuje się poprzez słuchanie Pana.

Nawrócić się znaczy zwrócić się (znowu) w stronę Boga, zwrócić się w kierunku Pana, który woła. Nawrócenie, do którego jesteśmy wezwani i do którego wzywamy, polega przede wszystkim na intensyfikacji naszych kontaktów z Jezusem, naszego osobistego i wspólnotowego komunikowania się z Bogiem, abyśmy ?postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki jego łasce prowadzili święte życie" (kolekta I Niedzieli Wielkiego Postu).

Rozlegające się zaś już na początku Wielkiego Postu wezwanie św. Pawła "w imię Chrystusa" do pojednania się Bogiem (zob. 2 Kor 5,20) jest w gruncie rzeczy apelem skierowanym do całego Kościoła, aby w tym czasie łaski głosił konieczność pokuty i sprawował tajemnicę pojednania w sakramentach wielkanocnych. Pokuta Wielkiego Postu powinna "zjednoczyć lud", wyrazić się w "świętej społeczności" (por. Jl 215-16).

Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji w polityce prywatności
Dalsze informacje Zgadzam się Odrzuć