Niedziela  11 czerwca  była szczególnym dniem w naszej parafii. Ksiądz profesor  Dariusz Kotecki Dziekan  Wydziału Teologicznego UMK obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Z tej okazji o godzinie 12:30, Jubilat sprawował dziękczynną Eucharystię. Wraz zaproszonymi kapłanami, przyjaciółmi i rodziną dziękował za dar powołania kapłańskiego. Homilię wygłosił Ks. prof. Jan Perszon.  Na zakończenie Eucharystii złożono Jubilatowi życzenia. Na początku odczytano listy gratulacyjne od księży biskupów z Torunia i Włocławka, następnie życzenia złożyli: siostry zakonne, grupy parafialne, oraz przybyli goście:  Marszałek  Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki  oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Dostojnemu Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Matka Boża Królowa Polski prowadzi na drogach powołania.

Zobacz zdjęcia w galerii fotografii