Choć od uruchomienia oświetlenia minęło już kilka tygodni nadal wiele osób wyraża uznanie i wdzięczność za iluminację naszej parafialnej świątyni. Mówią oni, że światło podkreśla nowoczesną architekturę kościoła, a dominujący i oświetlony Krzyż skłania przechodniów do wieczornej medytacji. Za dzieło iluminacji należy się szczególne podziękowanie prezydentowi miasta Torunia, panu Michałowi Zaleskiemu oraz panu Zbigniewowi Rasielewskiemu, radnemu miasta Torunia, który inicjatywę proboszcza, ks. prałata Kazimierza Piastowskiego podjął, przez wiele miesięcy dążąc do jej urzeczywistnienia. Podziękowania kierujemy również do wykonawców iluminacji. Pan inż. Zbigniew Tobolski zaprojektował oświetlenie kościoła, pani inż. Małgorzata Łukasiewicz, koordynowała projekt realizacyjny, firma STILL pana Grzegorza Zwolińskiego z Włocławka iluminację wykonała, zaś nadzór ze strony wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Torunia pełnił pan Andrzej Hołtyn.