Home / Okres Bożego Narodzenia 2013/2014 28

Święto Świętej Rodziny-29 grudnia 2013, Śpiewanie Kolęd-29 grudnia 2013, Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła-4 stycznia 2014. Autorzy zdjęć:Beata Grabowska, Jan Ciemielewski