Home / Uroczystość udzielenia posługi akolity stałego 14

Autor zdjęć Jerzy Kalinowski