Home / Okres Bożego Narodzenia 2016/2017 / Spotkanie opłatkowe wspólnoty Domowego Kościoła 24