W niedzielę 25 czerwca podczas Mszy św. o godz. 11:00 odbyło się oficjalne podziękowanie Siostrom za modlitwę, pracę katechetyczną i parafialną.

Decyzją Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus ze względu na brak powołań i chęć bycia bliżej założyciela, Siostry Terezjanki zamykają swój dom w naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. podziękowania za wieloletnią służbę złożyli ks. proboszcz, parafianie i duszpasterze. W imieniu Sióstr Terezjanek,  słowa wdzięczności skierowała do zgromadzonych siostra Serafina Jankowska. Siostrom życzymy, aby Maryja Królowa Polski prowadziła w nowych miejscach, do których otrzymały posłanie od Matki Generalnej.