Szczęść Boże! 

Dziękujemy za modlitwę i wsparcie finansowe naszego wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie! Pan Bóg zaskakiwał nas każdego dnia i dał nam przeżyć naszą pielgrzymkę bardzo owocnie. Pamiętaliśmy o was w modlitwie. Niech Pan wam błogosławi. 

Młodzi pielgrzymi ze wspólnot neokatechumenalnych z Torunia