W dniu 09.09 bardzo liczna grupa pielgrzymów pod opieką duchową proboszcza ks. Andrzeja Kowalskiego udała się na autokarową pielgrzymkę do Częstochowy przez Przeprośną Górkę. Okazją do wyjazdu było święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zainteresowanie było bardzo duże - ostatecznie pojechało 96 pielgrzymów.

Pierwszym punktem była Przeprośna Górka na której znajduje się Sanktuarium św. o. Pio. Na miejscu czekał już na nas ojciec Eugeniusz Maria Lorek, który przybliżył nam informacje o tym miejscu, ale przede wszystkim o podstawowym orędziu o. Pio. Na miejscu można było ucałować relikwie o. Pio oraz nabyć skromne pamiątki. Następnym punktem było odprawienie Drogi Krzyżowej przez towarzyszącego pielgrzymom proboszcza ks. Andrzeja Kowalskiego. Przyjęty pomysł na wyrzeźbienie Drogi Krzyżowej oparty jest na powtarzalnych motywach: jest to otwarta księga Biblii opowiadająca treści poszczególnych stacji rozgrywających się na tle rzymskiego wojska. Przewodnikiem i narratorem całej Drogi Krzyżowej jest współczesny nam Święty Ojciec Pio – patron Przeprośnej Górki. Stacje są tak usytuowane, że z lotu ptaka można zauważyć kształt serca. Pierwsza stacja znajduje się w piwnicach Sanktuarium gdzie umieszczone są relikiwe, ostatnia zaś stacja jest to Ołtarz w Sanktuarium. Bardzo umocnieni spędzonym czasem w miejscu tchnącym spokojem, dostojeństwem i miłością udaliśmy się dalszą podróż do Mamy - Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestniczyliśmy we mszy świętej na końcu której odnowiliśmy akt zawierzenia Matce Bożej siebie i nasze rodziny. Modliliśmy się w naszych intencjach oraz w intencjach nam powierzonych. Po Apelu Jasnogórskim bardzo umocnieni wróciliśmy do autokarów w drogę powrotną.

Jeszcze więcej zdjęć w naszej Galerii Fotografii